Komínové systémy

Vložkování komínů - IZOFEST

Komínové vložky a tvarovky IZOFEST jsou určeny pro rekonstrukce zděných komínových těles a pro všechny druhy používaných paliv (tuhá, plynná, kapalná). Vyrábíme je z nerezových plechů tř. 17 241 až 17 348 (DIN 1.4301 až 1.4571)

Třívrstvé komíny - IZOTERM

Třívrstvý systém IZOTERM vyrábíme s použitím nerezové komínové vložky IZOFEST. Ta je poté izolována minerální plstí LSP tl.50 mm a opláštěna nerezovým leštěným plechem. Variantně dodáváme opláštění z plechu hliníkového.

Komínový systém - FURANFLEX

Komínové vložky FURANFLEX patří mezi nové moderní způsoby vložkování stávajících komínových průduchů. Furanflex se s výhodou používá pro rekonstrukci stávajících komínů, které jsou mírně uhnuté (náhrada za ohebné komínové vložky)

Průmyslové komíny

Vložkování průmyslových komínů se provádí u nevyhovujících stávajících komínů nebo při instalaci nového spotřebiče, změně spotřebiče nebo media např. přechod na plyn, nebo při problémech se stávajícím komínem např. špatným tahem, unikání spalin, zavlhání, drolení atd.

Volně stojící komíny

Všude tam kde není možné využít stávajícího komínového tělesa, obvodového zdiva kotelny, nosných prvků vytápěného objektu popřípadě jiných konstrukcí dodává naše firma volně stojící komíny. IZOMAT s.r.o. má pro tento případ připravenou celou řadu možných tvarů, výšek, materiálového a barevného provedení.

Tlumiče hluku

Představují zařízení vřazené do kouřové cesty, nejčastěji do kouřovodu, popř. do komínového tělesa za účelem snížení hladina hluku na úroveň danou hygienickými normami.

Kouřovody a příslušenství

Kouřovody slouží k odvodu spalin z krbů a kamen do volného ovzduší. Hrají důležitou roli při odvodu spalin od spotřebiče paliv. Při odvodu by nemělo docházet k velkým ztrátám tlaku a tepla a proto by měly mít kouřovody co nejméně změn směru.