Komínový systém - FURANFLEX

      Komínové vložky FURAN FLEX patří mezi nové moderní způsoby vložkování stávajících komínových průduchů. Furanflex se s výhodou používá pro rekonstrukci stávajících komínů, které jsou mírně uhnuté (náhrada za ohebné komínové vložky), pro převložkování poškozených komínových vložek (dokonale kopírují vložkovaný průřez a jsou několik milimetrů silné) s ohledem na typ a výkon spotřebiče a při splnění stávajících norem. Komínová vložka Furanflex se používá se pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva, na podtalkové i přetlakové odtahy spalin. Je chemicky stálá s poskytovanou zárukou na materiál až 25 let.   

    Namísto kovu, cementu nebo keramiky je použita pro vyvložkování měkká „hadice“ z umělé pryskyřice zesílené skelnými vlákny, která se namontuje vcelku do komínového průduchu, vytvaruje nafouknutím pomocí kompresoru a následně vytvrdí parou, takže výsledkem je bezespárá, pevná trouba, která má podobu skelného laminátu a která odolává účinkům kondenzátů spalin a teplotám spalin až do 250°C. Na rozdíl od nechvalně známých nafukovacích vložek Kalefol se jedná o uzavřené komínové vložky na bázi plastů pro přímé i uhýbané komínové průduchy, od světlosti 80 mm do světlosti 400 mm, kruhového, čtvercového, obdélníkového příp. jiného průřezu. Max. délka komínové vložky není omezena.

Komínová vložka je stabilizována vnějším textilním pláštěm, který vymezuje její průřez i v případě, kdy je průřez komínového průduchu větší než požadovaný průřez komínové vložky nebo pokud jsou v průduchu kapsy nebo narušené komínové mezipřepážky. Komínová vložka je po celé výšce souvislá. Uvnitř komínové vložky Furanflex je při montáži PE rukáv, který po natlakování vzduchem a párou roztáhne komínovou vložku do velikosti, průřezu a tvaru, který ohraničuje vnější, pevný textilní plášť.

Po počátečním vytvarování (nafouknutí) komínové vložky vzduchem a párou se provede její vytvrzení tlakovou párou. Ohebná komínová vložka po nějaké době (řádově 1 – 3 hod. – podle délky a průřezu) vytvrdne do podoby dokonale tuhé, tvrdé a pevné vložky, která je tvarově naprosto stabilní. Vložka je určená pro odvod spalin spotřebičů na plynná a kapalná paliva, pro trvalou teplotu spalin do + 250 oC. Je certifikována i pro přetlakové spalinové cesty, pro suchý i mokrý provoz komína.

Komínová vložka z materiálu furan je vhodná nejen pro standardní rekonstrukce stávajících jednovrstvých komínových průduchů, ale i pro rekonstrukce komínových průduchů, pro které nelze použít komínové vložky kruhové. A dále všude tam, kde nelze vložkováním zmenšit průřez stávajících komínových průduchů,- např. při převložkování poškozených komínových vložek, při vložkování komínových průduchů tvořených azbestocementovými troubami apod. A vynikající devizou je její naprostá chemická odolnost a s tím prakticky neomezená životnost.

Kontaktujte naši technickou podporu pro vypracování nabídky.