Průmyslové komíny

Vložkování průmyslových komínů se provádí u nevyhovujících stávajících komínů nebo při instalaci nového spotřebiče, změně spotřebiče nebo media např. přechod na plyn, nebo při problémech se stávajícím komínem např. špatným tahem, unikání spalin, zavlhání, drolení atd.

Vložkování provádíme nerezovými pevnými vložkami, vyjímečně ohebnými hadicemi, ke kterým jsou speciální komponenty. Druh, jakost, tloušťka nerezu a těsnění se odvíjí podle typu paliva a spotřebiče. Protože jsme zároveň výrobci těchto materiálů, ručíme za kompletní perfektní výsledek a kompatibilitu. Pro dopojení na kotel existují různé typy kouřovodů, které se většinou vyrábí atypicky pro dosažení ideálního vedení trasy. Kouřovody bývají často osazeny tlumiči hluku, popřípadě výbušnými a nasávacími klapkami, otvory pro měření spalin atd.
Všechen tento materiál má veškeré potřebné atesty a zkoušky a je schválen a certifikován pro celé EU.
Kompletní vysledek odpovídá požadavkům všech platných předpisů, zejména ČSN 734201/2008.