Vzduchotechnika a klimatizace

Vzduchotechnické jednotky

Vzduchotechnické a klimatizační jednotky jsou jednotky čtvercového i obdelníkového průřezu určené pro centrální distribuci a úpravu vzduchu tedy filtraci, ohřevu, chlazení, rekuperaci, vlhčení, a odvlhčování ve výrobních halách, administrativních budovách, nemocnicích, nákupních centrech, školách, sportovních areálech a jiných prostorách.

Klapky

Uzavírací klapky jsou určeny pro regulaci a uzavíraní průtoku technologického vzduchu zvyšováním tlakové ztráty uzavíraného průřezu. Také se používají pro přirozené odvětrání průmyslových prostor např. skladů, kotelen, apod. Klapka po uzavření neslouží jako tepelně izolační prvek.

Žaluzie

Žaluzie slouží k zakrytí sacích nebo výfukových ploch VZT zařízení a zároveň jako ochrana proti vniknutí dešťové vody. Konstrukčně jsou řešeny pro umístění na fasádu (pozední rám) nebo do potrubí. Také vyrábíme žaluzie protihlukové. Nebo dle konkrétního požadavků zákazníka.

Protihlukové žaluzie

Protihlukové žaluzie ® se používají pro útlum hluku ventilačními otvory z prostorů zatížených nadměrným hlukem do vnějšího prostoru. Nejčastěji se používají v kompresorovnách, strojovnách a hlůčných výrobních provozech.

Distribuční elementy

Vyústky jsou koncový vzduchotechnický element pro distribuci vzduchu v klimatizovaných, větraných a vytápěných prostorách.Dodávány jsou v pozinkovaném nýtovaném rámečku ve kterém je upevněna jedna řada lamelových listů. Řada lamel je vodorovná, shodná s delším rozměrem vyústky.

Lisované kruhové příruby

Příruby slouží ke spojování vzduchotechnického potrubí kruhového průřezu nebo ke spojování dalších kruhových komponent. (tlumící vložky, nástavce, klapky atd.)

VZT dveře

Vzduchotechnické ocelové dveře se použivají k těsnému uzavírání komor a strojoven vzduchotechniky. Těsnost dveří v zárubních je zajištěna pěnovou pryží nalepenou po obvodu křídla. Uzavírání se provádí dvěma pákovými uzávěry. Jsou vyráběny v levém i pravém provedení. Povrchová úprava je standardně provedena žárovým zinkováním připadně RAL.

Vratové clony

Změna vnitřní teploty průmyslových prostor ovlivňuje provozní náklady na vytápění a negativně působí na pocit komfortu osob. Vratové clony IZOMAT snižují tepelné ztráty.

Tlumiče hluku

Tlumiče hluku jsou důležitý prvek ve vzduchotechnice. Slouží k tlumení hluku šířeného potrubím.  Vkladájí se do vzduchotechnického systému vždy co nejblíže ke zdroji hluku. Vyrábíme tlumiče kulisové i buňkové.

Vzt potrubní systémy

Tato část katalogu stanoví doporučené rozměry a provedení čtyřhranného potrubí SK.I.. Slouží jako projekční podklad a zároveň je závazný pro výrobu. Způsob předepisování je určen včásti objednávka. Atypické tvary musí být výkresově specifikovány.
Vyrábíme také ocelové  potrubí sk. II a sk. III svařované z černého  nebo pozinkovaného plechu.

Šoupata

Uzavírací šoupátka jsou vhodná k uzavírání odsávacího vzduchotechnického potrubí, používaného zejména při odsávání ve slévárnách, v dřevozpracujícím průmyslu a podobných provozech.