Klapky

KlapkaVyrábí se provedení

  • souběžné
  • protiběžné

Použití dílu

Uzavírací klapky jsou určeny pro regulaci a uzavíraní průtoku technologického vzduchu zvyšováním tlakové ztráty uzavíraného průřezu. Také se používají pro přirozené odvětrání průmyslových prostor např. skladů, kotelen, apod. Klapka po uzavření neslouží jako tepelně izolační prvek.

Popis dílu

Uzavírací klapky jsou sestaveny ze svařeného samonosného rámu klapky, regulačních listů (lamel), ovládacího mechanismu.

Uváděné parametry

Rozměr: Šířka x Výška x Šířka rámečku
Provedení: Regulační / uzavírací
Pracovní teplota: do 60°C / do 130°C (250°C)

Provedení: Ruční / Servo

Rám

Je tvořen z pozinkovaného plechového profilu, jehož připojovací tvar vychází ze standardních VZT rámečků. Příruby jsou v rozích děleny na CNC stroji. Uváděný rozměr je světlost připojovacího potrubí ( Š x V ) a rozměr rámečku ( R ) – 20,30,40mm. Standardní konstrukční hloubka rámu je 160mm.

Lamely

Jsou duté, rovněž z pozinkovaného plechového profilu, uložené v kluzných silonových příp. mosazných pouzdrech. Rozměr lamely je konstruován s maximálním ohledem na volný průřez klapky a zaručené tuhosti lamely. Maximální výška lamely činí 160mm, maximální délka 1250mm. Klapky o větší šíři se vyrábí jako dvě menší. Dle pracovní teploty jsou používaná pouzdra lamel plastová max. do 60°C, nebo mosazná do 250°C. V případě klapky regulační je mezi uzavřenými listy mezera 1mm. U klapky uzavírací (těsné) jsou lamely opatřeny dutým pěnovým těsněním na podélné hraně z EPDM, vyznačující se vysokou životností, tvarovou stálostí a teplotní odolností od -45°C do +130°C.

ROZMĚROVÁ TABULKA standardní řady

ROZMĚROVÁ TABULKA standardní řady
  Šířka
Výška
  200 250 315 400 500 630 710 800 900 1000 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500
200  20  20  20  20  20  20  20  20  20  30  30  30  30  30  30  30  30  30
250  20  20  20  20  20  20  20  20  30  30  30  30  30  30   30  30  30  30
315  20  20  20  20  20  20  20  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30
400  20  20  20  20  20  20  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30
500  20  20  20  20  20  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30
630  20  20  20  20  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30
710  20  20  20  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30
800  20  20  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30
900  20  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30
1000  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  40
1250  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  40  40
1400  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  40  40  40
1600  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  40  40  40  40
1800  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  40  40  40  40  40
2000  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  40  40  40  40  40  40
2200  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  40  40  40  40  40  40  40
2400  30  30   30  30  30  30  30  30  30  30  40  40  40  40  40  40  40  40

  - tento rozměr není vyráběn v základní řadě

KlapkaOvládací mechanismus

Je konstruován tak, aby byla zajištěna vysoká životnost, přesnost a spolehlivost pracovního chodu listů i v náročném provozním prostředí. Vytvářejí přesný protiběžný chod lamel bez závislosti na počtu lamel. Ovládací hřídel má průměr 12mm a vystupuje do délky 70mm v provedení pro servopohon. Ruční ovládání je řešeno osazením páky s možností fixace.

Rozměrová řada:
Kód výrobku:
Vzor objednávky:

Připravenost pro montáž

Klapky lze montovat na pozední rám, ocelovou konstrukci nebo do vzduchotechnického potrubí. Montáž se standardně provádí s horizontální polohou hřídele. Je však možná jakákoli instalovaná poloha klapky. Klapky je nutné umístit vždy s ohledem na ovládací prvek (ruční ovládání nebo servopohon) tak, aby byla dodržena odstupová vzdálenost pro ovládání a potřeby servisu.

Doporučený přístupný volný prostor ze strany ovládání 

Pro údržbu a kontrolu musí být v blízkosti klapky umístěn přístupový otvor, nebo musí být zajištěna možnost servisu jiným způsobem. Při umístění klapky do suchého a prašného prostředí není uložení lamel a ovládacích táhel z výroby ošetřeno žádným mazacím prostředkem – NEMAZAT !!

Klapka

Doporučené servo pohony pro regulační klapky

0,4 m2 - 4 Nm 0,25 m2 - 10kg
1,0 m2 - 8 Nm 1,0 m2 - 26kg
2,0 m2 - 18Nm 2,0 m2 - 42kg
3,5 m2 - 30Nm 4,0 m2 - 73kg

Údržba, servis

Údržba klapek spočívá v občasné kontrole čistoty a zkoušky ovládání v závislosti na pracovním prostředí a frekvenci pohybu lamel. Pohyb lamel musí mít v celém pracovním rozsahu volny a plynulý chod. Ošetření klapky v suchém a prašném prostředí spočívá v odstranění prachové vrstvy a kontrole funkčnosti. Ošetření klapky ve vlhkém prostředí zahrnuje vysušení, odstranění starého maziva a ošetření pohybových ploch vhodným mazacím a konzervačním prostředkem nejlépe v podobě aerosolu.

Výpočty

Tlaková ztráta klapek při otevření lamel na úhel α°

VÝPOČET TLAKOVÉ ZTRÁTY

Tlaková ztráta klapek při otevření na <α° se stanoví dle uvedeného vzorce.

   ΔPa  tlaková ztráta vřazeným odporem  Pa
  ξ  součinitel odporu  -
 w  rychlost v daném průřezu  m.s-1
 ρ  měrná hmotnost proudícího plynu  kg.m-3
<α° 15° 30° 45° 60° 75° 90°
 ξ nekonečno 90 24 8 2,5 1,2 0,8

Hodnoty součinitele odporu ξ jsou vyneseny za předpokladu, že klapkou je nasáván vzduch z volného prostoru.

UPOZORNĚNÍ

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn bez předchozího upozornění.