Vzt potrubní systémy

Systém hranatého vzduchotechnického potrubí IZOTECH

Tato část katalogu stanoví doporučené rozměry a provedeníčtyřhranného potrubí SK.I.. Slouží jako projekční podklad a zároveň je závazný pro výrobu. Způsob předepisování je určen včásti objednávka. Atypické tvary musí být výkresově specifikovány.

Vyrábíme také ocelové  potrubí sk. II a sk. III svařované z černého  nebo pozinkovaného plechu. Svařování pozinkovaného potrubí provádíme metodou migového pájení.

Potrubí SK.I. je použitelné pro přívod a odsávání vzduchu bez mechanických nečistot do teploty 100°C. Pro maximální podtlak nebo přetlak do 2,5 kPa.

Potrubí je běžně vyráběno z ocelového plechu pozinkovaného nebočerného na přání z plechu nerezového do tl. 1 mm. Je – li požadován plech nerezový nebočerný je nutné toto vyspecifikovat do objednávky.

Spojování na stěnách se provádí lemovými přehyby. Ke spojování potrubí se používají úhelníkové nebo ploché příruby.

Osazení kontrolních ačistících otvorů na troubě lze provést ve vzdálenosti 300 mm od pevné příruby. Označení otvoru musí být provedeno na výkrese.

Povrchová úprava je provedena je – li to nutné základním nátěrem.

Potrubí se nezkouší. Výrobce ručí za to,že provedení odpovídá požadavkům tohoto katalogu.

Provedení potrubí:

typ F – falcované potrubí
typ S – svařované potrubí

Materiál: plech pozinkovaný, plech černý, plech nerezový

Tlaková stupnice 1 2 3 4 5
Dovolený tlak v Pa 1000 25000 -630 -1000 -2500

Vyžaduje – li to charakter provozu předepisuje projektant nulové pospojení potrubí.


Přechodový oblouk

OBLOUK, PŘECHODOVÝ OBLOUK

Objednávka: POTRUBÍ SK.I. OBLOUK a x b / b0

POTRUBÍ SK.I. PŘECHODOVÝ OBLOUK

a x b – a1 x b / b0
r < a1 900 = 150
r > a1 900 = 300


OBLOUK S VODÍCÍMI PLECHY

Oblouk s vodicími plechy
Délka strany Počet vodících plechů Vzdálenost mezi vodícími plechy
a1 a2 a3 
400 - 800 1 a/3 - -
900 - 1600 2 a/4 a/2 -
1800 - 2000 3 a/8  a/3 a/2

Objednávka: POTRUBÍ SK.I. OBLOUK a x b / b0

r < a1 900 = 150
r > a1 900 = 300


Koleno ostré

KOLENO OSTRÉ

Objednávka: POTRUBÍ SK.I. KOLENO a x b

r < a1 900 = 150
r > a1 900 = 300


TROUBAČTYČHRANNÁ

Trouba čtyřhranná
Rozměr L
< 1400 x 1400 1000, 1500, 2000,
> 1400 x 1400 1000

Objednávka: POTRUBÍ SK.I. TROUBA a x b L = L

VP – volná příruba


Odbočka

ODBOČKA

Objednávka: DLE OBJEDNÁVACÍHO LISTU


Přechod

PŘECHOD

Objednávka: DLE OBJEDNÁVACÍHO LISTU


Přechod na kruhové potrubí

PŘECHOD NA KRUHOVÉ POTRUBÍ

Objednávka: DLE OBJEDNÁVACÍHO LISTU


Odskok

ODSKOK

Objednávka: DLE OBJEDNÁVACÍHO LISTU


Tabulka