Žaluzie

POUŽITÍ DÍLU

Žaluzie slouží k zakrytí sacích nebo výfukových ploch vzduchotechnických zařízení a zároveň jako ochrana proti vniknutí dešťové vody. Konstrukčně jsou řešeny pro umístění na fasádu (pozední rám) nebo do potrubí (hranaté VZD potrubí). Doporučená rychlost proudění vzdušiny u žaluzií na fasádu do 4 m.s-1 a u žaluzií do potrubí do 3 m.s-1.

 

POPIS DÍLU

Průmyslová žaluzie do potrubí je vyráběna v základním provedení z pozinkovaného plechu. Na požádání je možné žaluzii vyrobit v různé povrchové úpravě RAL, z měděného nebo nerezového plechu. Žaluzie je opatřena pletivem proti vniknutí cizích předmětů.

Uváděné parametry:

  • šířka (Š) x výška (V) x hloubka (H) x (šířka rámečku)
  • ochranné pletivo (O.P.) – oko:10x10 / 20x20
  • materiál
  • povrchová úprava dle RAL

Rám žaluzie se skládá ze 4 jednotlivých ohýbaných pozinkovaných profilů, které jsou v rozích snýtovány. Uváděný rozměr je světlost otvoru v potrubí ( Š x V ) - (samotný rozměr žaluzie je zmenšen o 15mm z důvodu snadné montáže) a hloubka žaluzie ( H ) 100, 150mm.

Listy žaluzie jsou rovněž z ohýbaného pozinkovaného plechu. Jsou uchyceny k rámu pomocí nýtů.

ROZMĚROVÁ TABULKA standardní řady

ROZMĚROVÁ ŘADA PROTIDEŠŤOVÝCH PRŮMYSLOVÝCH ŽALUZIÍ DO POTRUBÍ
  Šířka potrubí
Výška
potrubí
  200 250 315 400 500 630 710 800 900 1000 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2400
200                                  
250                                  
315                                  
400                                  
500                                  
630                                  
710                                  
800                                  
900                                  
1000                                  
1250                                  
1400                                  
1600                                  
1800                                  
2000                                  
2200                                  
2400                                  
  - tento rozměr není vyráběn v základní řadě

Rozměry

KÓD VÝROBKU

Protidešťová žaluzie do potrubí šířka x výška – hloubka O.P. 10x10/20x20 materiál RAL

VZOR OBJEDNÁVKY

Protidešťová žaluzie do potrubí 1250 x 800 - 100 10x10 Měď - 2 ks
Protidešťová žaluzie do potrubí 1400 x 1800 - 150 20x20 Pozink 9016 5 ks

Hmotnost některých vybraných protidešťových žaluzií do potrubí:

Protidešťová žaluzie do potrubí 100 Hmotnost
0,5 m2 11 kg
1,0 m2 16,5 kg
2,0 m2 31 kg

Protidešťová žaluzie do potrubí 150 Hmotnost
0,5 m2 17,5 kg
1,0 m2 28 kg
2,0 m2 53 kg

Průmyslová žaluzie na fasádu

 je vyráběna v základním provedení z pozinkovaného plechu. Na požádání je možné žaluzii vyrobit v různé povrchové úpravě RAL, z měděného nebo nerezového plechu. Žaluzie je opatřena pletivem proti vniknutí cizích předmětů.

Uváděné parametry:

  • šířka x výška x hloubka
  • ochranné pletivo – oko 10x10 / 20x20
  • materiál
  • povrchová úprava dle RAL

Rám žaluzie tvoří pouze dva boční profilované plechy, které jsou propojeny pomocí listů žaluzie.Ve spodní části je přinýtována výztuha. U velkých rozměrů se pro větší tuhost na zadní stěnu žaluzie montuje zpevňující kříž, který zasahuje 50mm do potrubí. Uváděný rozměr je světlost VZT potrubí (Š x V) a hloubka žaluzie ( H ) 200, 300mm.

Listy žaluzie jsou z ohýbaného pozinkovaného plechu. Jsou uchyceny k rámu pomocí nýtů

ROZMĚROVÁ TABULKA standardní řady:

ROZMĚROVÁ ŘADA PROTIDEŠŤOVÝCH PRŮMYSLOVÝCH ŽALUZIÍ NA FASÁDU
  Šířka
Výška   200 250 315 400 500 630 710 800 900 1000 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2400
200                                  
250                                  
315                                  
400                                  
500                                  
630                                  
710                                  
800                                  
900                                  
1000                                  
1250                                  
1400                                  
1600                                  
1800                                  
2000                                  
2200                                  
2400                                  
  - tento rozměr není vyráběn v základní řadě

Výpočet tlakové ztráty

KÓD VÝROBKU

Protidešťová žaluzie do potrubí šířka x výška – hloubka O.P. 10x10/20x20 materiál RAL

VZOR OBJEDNÁVKY

Protidešťová žaluzie na fasádu 1250 x 800 - 100 10x10 Měď - 2 ks
Protidešťová žaluzie na fasádu 1400 x 1800 - 150 20x20 Pozink 9016 5 ks

Hmotnost některých vybraných protidešťových žaluzií na fasádu:

Protidešťová žaluzie na fasádu 200 Hmotnost
0,5 m2 14,5 kg
1,0 m2 24 kg
2,0 m2 43 kg

Protidešťová žaluzie na fasádu 300 Hmotnost
0,5 m2 33 kg
1,0 m2 60 kg
2,0 m2 86 kg

PŘIPRAVENOST PRO MONTÁŽ

Protidešťové žaluzie lze montovat na pozední rám nebo na vzduchotechnické potrubí. Montáž se provádí s horizontální polohou listů žaluzie. K pozednímu rámu nebo k vzduchotechnickému kanálu se připevní pomocí samopřezných šroubů.

ÚDRŽBA, SERVIS

U protidešťových žaluzií se zpravidla servis neprovádí. Pouze u sacích žaluzií se občas provádí vizuální kontrola kvůli možnému zanášení ochranného pletiva. V zimních obdobích při nižších teplotách může dojít k namrzání žaluzií. Poté je kontrola nutná.

VÝPOČET TLAKOVÉ ZTRÁTY

Tlaková ztráta protidešťové žaluzie se stanoví dle uvedeného vzorce a tabulky.

   ΔPa  tlaková ztráta vřazeným odporem  Pa
  ξ  součinitel odporu  -
 w  rychlost v daném průřezu  m.s-1
 ρ  měrná hmotnost proudícího plynu  kg.m-3

  Žaluzie protidešťová sací Žaluzie protidešťová výfuková
 
   

Hodnoty součinitele odporu ξ jsou vyneseny za předpokladu, že je nasáván vzduch z volného prostoru.

UPOZORNĚNÍ

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn bez předchozího upozornění.