Ukázky našich prací

2017 - Horkovodní zdroj s čerpací stanicí v areálu Teplárny Holešovice