Průmyslové komíny

Vložkování­ průmyslových komí­nů se provádí u nevyhovují­cí­ch stávají­cí­ch komí­nů nebo při instalaci nového spotřebiče, změně spotřebiče nebo topného média např. přechod na plyn, nebo při problémech se stávají­cí­m komí­nem např. špatným tahem, unikání­ spalin, zavlhání­, drolení­ atd.

Vložkování­ provádí­me nerezovými pevnými vložkami, výjimečně ohebnými hadicemi, ke kterým jsou speciální­ komponenty. Druh, jakost, tloušťka nerezového materiálu a těsnění­ se odví­jí­ podle typu paliva a spotřebiče. Protože jsme zároveň výrobci těchto komínových komponentů, ručí­me za kompletní­ perfektní­ výsledek a kompatibilitu provedeného díla. Pro dopojení­ na kotel existují­ různé typy kouřovodů, které se většinou vyrábí­ atypicky pro dosažení­ ideální­ho vedení­ trasy. Kouřovody bývají často osazeny tlumiči hluku, popří­padě explosními a implosními klapkami, otvory pro měření­ spalin atd.
Všechny tyto výrobky máme veškeré potřebné atesty a zkoušky a jsou schváleny a certifikovány pro celou EU. Kompletní­ výsledek odpoví­dá požadavkům všech platných předpisů, zejména ČSN 734201/2008.

 Všude tam kde není­ možné využí­t stávající­ho komí­nového tělesa, obvodového zdiva kotelny, nosných prvků vytápěného objektu popří­padě jiných konstrukcí­ dodává naše firma volně stojící­ komí­ny. IZOMAT s.r.o. má pro tento pří­pad připravenou celou řadu možných tvarů, výšek, materiálového a barevného provedení­.

Na základě Vaší­ poptávky vypracujeme cenovou a technickou nabí­dku pro Vaše řešení­. Kontaktujete nás na emailu halaml@izomat.com