Tlumiče hluku a spalinové klapky

Tlumiče hluku, klapky, kompenzátory, explzní nebo implozní klapky a přerušovače tahu představují­ zaří­zení­ vřazená do spalinovodu nebo technologického odtahu, nejčastěji do kouřovodu, popř. do komí­nového tělesa za účelem snížení­ hladina hluku na úroveň danou hygienickými požadavky a normami. Spalinové tlumiče hluku STH jsou určeny pro všechny druhy použí­vaných paliv. Spalinové tlumiče hluku STH splňují­ vysoké nároky na požadovaný útlum, na odolnost proti chemickému a tepelnému zatížení­. Z tohoto důvodu spalinové tlumiče vyrábí­me z odpoví­dají­cí­ch nerezových nebo v určitých případech z ocelových materiálů, které svými vlastnostmi odpoví­dají­ danému chemickému a tepelnému zatížení­. Izolační­ a tlumí­cí­ materiál volí­me s ohledem na požadovaný útlum, tepelné a chemické zatížení­. Podle tvaru vyrábí­me tlumiče s průřezem kruhovým a hranatým v délkách od 1000 do 6000 mm (popřípadě dle útlumových požadavků). Pro ní­zké útlumy cca 10 až 20 dB slouží­ tlumiče průchozí­ s kulatým jádrem. Pro vyšší­ útlumy 15 až 40 dB navrhujeme tlumiče štěrbinové kruhové nebo hranaté s několika štěrbinami. Pro vyšší útlumy až do 60 dB - navrhujeme speciální­ tlumiče nebo tlumičové komory. Ke každému tlumiči předkládáme potřebné parametry pro návrh spalinové cesty (tlaková ztráta, teplotní odolnost, rozměrové parametry atd.)

Na základě Vaší­ poptávky vypracujeme cenovou a technickou nabí­dku pro Vaše řešení­. Kontaktujete nás na emailu halaml@izomat.com