Klapky

Vyrábí se provedení

  • souběžné
  • protiběžné

Použití dílu

Uzavírací klapky jsou určeny pro regulaci a uzavíraní průtoku technologického vzduchu zvyšováním tlakové ztráty uzavíraného průřezu. Také se používají pro přirozené odvětrání průmyslových prostor např. skladů, kotelen, apod. Klapka po uzavření neslouží jako tepelně izolační prvek.

Popis dílu

Uzavírací klapky jsou sestaveny ze svařeného samonosného rámu klapky, regulačních listů (lamel), ovládacího mechanismu.

Uváděné parametry

Rozměr: Šířka x Výška x Šířka rámečku 
Provedení: Regulační / uzavírací 
Pracovní teplota: do 60°C / do 130°C (250°C)

Provedení: Ruční / Servo

Rám

Je tvořen z pozinkovaného plechového profilu, jehož připojovací tvar vychází ze standardních VZT rámečků. Příruby jsou v rozích děleny na CNC stroji. Uváděný rozměr je světlost připojovacího potrubí ( Š x V ) a rozměr rámečku ( R ) – 20,30,40mm. Standardní konstrukční hloubka rámu je 160mm.

Lamely

Jsou duté, rovněž z pozinkovaného plechového profilu, uložené v kluzných silonových příp. mosazných pouzdrech. Rozměr lamely je konstruován s maximálním ohledem na volný průřez klapky a zaručené tuhosti lamely. Maximální výška lamely činí 160mm, maximální délka 1250mm. Klapky o větší šíři se vyrábí jako dvě menší. Dle pracovní teploty jsou používaná pouzdra lamel plastová max. do 60°C, nebo mosazná do 250°C. V případě klapky regulační je mezi uzavřenými listy mezera 1mm. U klapky uzavírací (těsné) jsou lamely opatřeny dutým pěnovým těsněním na podélné hraně z EPDM, vyznačující se vysokou životností, tvarovou stálostí a teplotní odolností od -45°C do +130°C.

ROZMĚROVÁ TABULKA standardní řady

Ovládací mechanismus

Je konstruován tak, aby byla zajištěna vysoká životnost, přesnost a spolehlivost pracovního chodu listů i v náročném provozním prostředí. Vytvářejí přesný protiběžný chod lamel bez závislosti na počtu lamel. Ovládací hřídel má průměr 12mm a vystupuje do délky 70mm v provedení pro servopohon. Ruční ovládání je řešeno osazením páky s možností fixace.

Rozměrová řada: 
Kód výrobku:
Vzor objednávky:

Připravenost pro montáž

Klapky lze montovat na pozední rám, ocelovou konstrukci nebo do vzduchotechnického potrubí. Montáž se standardně provádí s horizontální polohou hřídele. Je však možná jakákoli instalovaná poloha klapky. Klapky je nutné umístit vždy s ohledem na ovládací prvek (ruční ovládání nebo servopohon) tak, aby byla dodržena odstupová vzdálenost pro ovládání a potřeby servisu.

Doporučený přístupný volný prostor ze strany ovládání 

Pro údržbu a kontrolu musí být v blízkosti klapky umístěn přístupový otvor, nebo musí být zajištěna možnost servisu jiným způsobem. Při umístění klapky do suchého a prašného prostředí není uložení lamel a ovládacích táhel z výroby ošetřeno žádným mazacím prostředkem – NEMAZAT !!

Klapka

Doporučené servo pohony pro regulační klapky

0,4 m2 - 4 Nm 0,25 m2 - 10kg
1,0 m2 - 8 Nm 1,0 m2 - 26kg
2,0 m2 - 18Nm 2,0 m2 - 42kg
3,5 m2 - 30Nm 4,0 m2 - 73kg

 

Údržba, servis

Údržba klapek spočívá v občasné kontrole čistoty a zkoušky ovládání v závislosti na pracovním prostředí a frekvenci pohybu lamel. Pohyb lamel musí mít v celém pracovním rozsahu volny a plynulý chod. Ošetření klapky v suchém a prašném prostředí spočívá v odstranění prachové vrstvy a kontrole funkčnosti. Ošetření klapky ve vlhkém prostředí zahrnuje vysušení, odstranění starého maziva a ošetření pohybových ploch vhodným mazacím a konzervačním prostředkem nejlépe v podobě aerosolu.

Výpočty

Tlaková ztráta klapek při otevření lamel na úhel α°

VÝPOČET TLAKOVÉ ZTRÁTY

Tlaková ztráta klapek při otevření na <α° se stanoví dle uvedeného vzorce.

 

   ΔPa  tlaková ztráta vřazeným odporem  Pa
  ξ  součinitel odporu  -
 w  rychlost v daném průřezu  m.s-1
 ρ  měrná hmotnost proudícího plynu  kg.m-3
<α° 15° 30° 45° 60° 75° 90°
 ξ nekonečno 90 24 8 2,5 1,2 0,8

 

Hodnoty součinitele odporu ξ jsou vyneseny za předpokladu, že klapkou je nasáván vzduch z volného prostoru.

UPOZORNĚNÍ

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn bez předchozího upozornění.