Ohřívače

Konstrukce ohřívačů IZOGAS zajišťuje rychlé vytápění průmyslových prostorů, sportovních hal, marketů atd..

 Ohřívače IZOGAS  jsou vhodné i pro připojení k větracím jednotkám jiných výrobců.

Ohřívače IZOGAS jsou vyráběny v provedení bez bypassu  nebo s  bypassem s ručním ovládáním regulační klapky nebo pomocí serva f. BELIMO.

Dobrá ochrana proti povětrnostním vlivům u venkovního provedení díky protidešťové stříšce a přístavku hořáku.

Dokonalý obtok nerezového výměníku ohřívaným, vzduchem zajišťuje difusní komora a náběhové plechy.

Libovolné umístění odtahu spalin - standardně je umístěn na protilehlé straně obsluhy , na přání  může být vyveden na straně obsluhy nebo vrchním panelem.

Dostatečná tuhost celé konstrukce - Základový rám je vyroben z pozink plechu tl. 2-3mm(Dle velikosti ohřívače), standardní výška je 150 mm a lze jej přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Variabilní umístění – instalace v libovolném místě a poloze (na zemi, nosné konstrukci nebo zavěšení pod stropem) s minimální stavební připraveností.

Skříň ohřívače je vyrobena z AL konstrukčních prvků pro možnost napojení na VZT jednotky dodavatelů VZT jenotek v ČR (AL stavebnicové profily a rohovníky). Pro težší průmyslové prostředí je vyrobena z pozink plechu tl. 2 mm. Opláštění je dle požadavku zákazníka buď z pozinkovaného plechu,  aluzinku nebo muže být opatřeno lakem libovolného odstínu dle stupnice RAL.

Dostačující izolační vlastnosti zajišťuje minerální izolace tloušťky 50mm.

Zesílený nosný panel hořáku slouží jako kotevní prvek nr. Výměníku a hořáku.

Odvod kondenzátu ze spalovací komory je ve standartní výbavě ohřívačů Izogas a je umístěn pod ohřívačem ze strany obsluhy.

Snadná kontrola a údržba - Odnímatelný servisní panel umožňuje snadnou kontrolu a v případě použití paliva LTO i čištění trubkovnice výměníku.

Vysoká životnost výměník je vyroben z nerezové oceli tloušťky 2mm tříd DIN 1.4301 ; 1.4541 a 1.4828 tyto oceli se vyznačují vysokou žáruvzdorností a korozivzdorností, zaručují proto vysokou životnost a spolehlivost výměníku.

Rozměrová variabilita -V případě speciálních požadavků jsme schopni navrhnout  atypický ohřívač.

Snadné zapojení - Veškerá elektroinstalace je pro usnadnění dalšího zapojení vyvedena na svorkovnici  el. Rozvaděče   umístěného vně ohřívače (u venkovního provedení v přístavku hořáku s přípravou pro vyvedení elektroinstalace a přípojky plynu).

Dokonalá tepelná ochranu výměníku - zajištěna 3-funkčním elektronickým termostatem a komínovým havarijním čidlem sledující teplotu  v odvodu spalin.