Vratové clony

VRATOVÉ CLONY

Použití dílu

Změna vnitřní teploty průmyslových prostor ovlivňuje provozní náklady na vytápění a negativně působí na pocit komfortu osob. Vratové clony IZOMAT snižují tepelné ztráty.

Použití vratových clon zajišťuje dodatečné zvýšení úspor energie jelikož zabraňuje úniku vnitřního vzduchu do exteriéru.

Popis dílu

Konstrukce

Komory jsou sestaveny z uzavřených ohýbaných profilů s plochami na těsnění obvodových panelů. Profily jsou spojené nýty. Pevné panely jsou připevněny samopřeznými vruty zevnitř, servisní panely jsou přišroubovány z vnější strany komory. Otvory pro pravidelnou obsluhu jsou opatřeny dveřmi. Panel je sestaven ze dvou vaniček z ocelového pozinkovaného plechu, po obvodě snýtovaných jednostrannými nýty. Uvnitř panelu je izolační výplň z materiálu Orstech s objemovou hmotností 80 kg/m3, stupeň hořlavosti B. Tloušťka panelu je 25mm nebo 50 mm podle typu a provedení jednotky.

Uváděné parametry

Požadovaný průtok : ? m3/hod 
Tlak na vstupu : ? Pa 
Tlak na výstupu : ? Pa 
Teplota na vstupu a na výstupu : ? °C 
Ohřev : ano/ne

Typy komor vzduchotechnických jednotek

 • Ventilátorová komora 
  Radiální ventilátor s volným oběžným kolem a motorem na přímo
  Spirální skříně 
 • Ohřívací komora
  Plynová
 • Tlumičová komora

Rozměrová řada

  • Kód výrobku:
  • Vzor objednávky:

Připravenost pro montáž

  • Doporučený přístupný volný prostor ze strany ovládání:

Údržba, servis