Šoupata

Použití dílu

Uzavírací šoupátka jsou vhodná k uzavírání odsávacího vzduchotechnického potrubí, používaného zejména při odsávání ve slévárnách, v dřevozpracujícím průmyslu a podobných provozech.

Popis dílu

Maximální dovolená rychlost vzduchu je 20 m.s-1 v závislosti na tlaku. Maximální teplota dopravovaného vzduchu +80oC. Šoupátka nejsou plynotěsná, dopravovaný vzduch může obsahovat mechanické příměsi.

Konstrukce

Šoupátka se vyrábí z oboustranně pozinkovaného plechu. Jsou opatřena pozinkovanými přírubami. Ovládání se provádí tahem a poloha se zajišťuje křídlovou maticí. 
Šoupadlo

Rozměrová řada:

Kód výrobku: US ( průměr“D“)

Údržba, servis:

Výpočty: