VZT potrubní systémy

Systém hranatého vzduchotechnického potrubí IZOTECH

Tato část katalogu stanoví doporučené rozměry a provedení čtyřhranného potrubí SK.I.. Slouží jako projekční podklad a zároveň je závazný pro výrobu. Způsob předepisování je určen v části objednávka. Atypické tvary musí být výkresově specifikovány.

Vyrábíme také ocelové  potrubí sk. II a sk. III svařované z černého  nebo pozinkovaného plechu. Svařování pozinkovaného potrubí provádíme metodou migového pájení.

Potrubí SK.I. je použitelné pro přívod a odsávání vzduchu bez mechanických nečistot do teploty 100°C. Pro maximální podtlak nebo přetlak do 2,5 kPa.

Potrubí je běžně vyráběno z ocelového plechu pozinkovaného nebo černého na přání z plechu nerezového do tl. 1 mm. Je – li požadován plech nerezový nebo černý je nutné toto vyspecifikovat do objednávky.

Spojování na stěnách se provádí lemovými přehyby. Ke spojování potrubí se používají úhelníkové nebo ploché příruby.

Osazení kontrolních a čistících otvorů na troubě lze provést ve vzdálenosti 300 mm od pevné příruby. Označení otvoru musí být provedeno na výkrese.

Povrchová úprava je provedena je – li to nutné základním nátěrem.

Potrubí se nezkouší. Výrobce ručí za to,že provedení odpovídá požadavkům tohoto katalogu.

Provedení potrubí:

typ F – falcované potrubí 
typ S – svařované potrubí

Materiál: plech pozinkovaný, plech černý, plech nerezový

Tlaková stupnice 1 2 3 4 5
Dovolený tlak v Pa 1000 25000 -630 -1000 -2500

Vyžaduje – li to charakter provozu předepisuje projektant nulové pospojení potrubí.


Přechodový oblouk

OBLOUK, PŘECHODOVÝ OBLOUK

Objednávka: POTRUBÍ SK.I. OBLOUK a x b / b0

POTRUBÍ SK.I. PŘECHODOVÝ OBLOUK

a x b – a1 x b / b0 
r < a1 900 = 150 
r > a1 900 = 300


OBLOUK S VODÍCÍMI PLECHY

Oblouk s vodicími plechy

Délka strany Počet vodících plechů Vzdálenost mezi vodícími plechy
a1 a2 a3 
400 - 800 1 a/3 - -
900 - 1600 2 a/4 a/2 -
1800 - 2000 3 a/8  a/3 a/2

Objednávka: POTRUBÍ SK.I. OBLOUK a x b / b0

r < a1 900 = 150 
r > a1 900 = 300


Koleno ostré

KOLENO OSTRÉ

Objednávka: POTRUBÍ SK.I. KOLENO a x b

r < a1 900 = 150 
r > a1 900 = 300


TROUBA ČTYČHRANNÁ

Trouba čtyřhranná

Rozměr L
< 1400 x 1400 1000, 1500, 2000,
> 1400 x 1400 1000

Objednávka: POTRUBÍ SK.I. TROUBA a x b L = L

VP – volná příruba


Odbočka

ODBOČKA

Objednávka: DLE OBJEDNÁVACÍHO LISTU


Přechod

PŘECHOD

Objednávka: DLE OBJEDNÁVACÍHO LISTU


Přechod na kruhové potrubí

PŘECHOD NA KRUHOVÉ POTRUBÍ

Objednávka: DLE OBJEDNÁVACÍHO LISTU


Odskok

ODSKOK

Objednávka: DLE OBJEDNÁVACÍHO LISTU