Tlumiče hluku

Tlumiče hluku

 

Kulisy slouží k tlumení hluku ve VZT potrubí a VZT kanálech. Rovněž se z nich skládají kulisové tlumiče hluku

 

Buňkové tlumiče jsou určeny pro instalaci do potrubí a stavebně připravených kanálů za účelem tlumení hluku strojů - zejména ventilačních zařízení.

Popis:

Pouzdro tlumiče je vyrobeno z pozinkovaného plechu. Do pouzdra je vložena absorpční výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu. Z vnější strany je výplň zakryta netkanou textilií nebo lepenkou. Náběh a výběh buňky je zkosený nebo tupý.

Buňky jsou vyrobeny standardně z pozinkovaného plechu pro teploty do 150°C, z nerez plechu pro teploty do 450°C. Výplň  buňky je z nehořlavého materiálu, který je od proudícího vzduchu oddělen krycí mřížkou.

Hluk ve vzduchotechnice

Hluk je nechtěný zvuk, který vzniká pri přeměně energie. Podstatou hluku je kolísání akustického tlaku.

Hluk je daný:

 

a) velikostí (sílou) v [dB] - člověk slyší v rozmezí 0 - 120 dB
b) jakostí (výškou) v [Hz] - člověk slyší v rozmezí 20 - 20 000 Hz

Akustický tlak má oproti atmosférickému tlaku velmi malé hodnoty. Lidské ucho slyší akustický tlak
v rozmezí 2.10-5 Pa (práh slyšení) až 20 Pa (práh bolesti).

V technické praxi pracujeme s hladinou akustického tlaku.

p/p0

Lp = 20 log [dB]
p - akustický tlak zvuku [Pa]
p0 - referenční hodnota akustického tlaku ( 2. 10-5 Pa)

Rozložení akustického tlaku nebo výkonu v závislosti na kmitočtu se nazývá spektrum hluku. Pro výpočty se slyšitelná oblast rozděluje do oktávových pásem, tj. intervaly s poměrem mezních kmitočtů 1:2.

Nejčastěji se udávají tyto frekvence (oktávová pásma) :
63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000

Pro hodnocení hluku (jeho působení na človeka) se používá Hladina hluku A [dB(A)]